πŸ”ΉAdd Animation to the Scene

addAnimation:

refId

objId of the object

optional(for camera)

string

initialPosition

default: [0, 0, 0]

optional

[float, float, float]

finalPosition

default: [0, 0, 0]

optional

[float, float, float]

initialRotation

default: [0, 0, 0]

optional

[float, float, float]

finalRotation

default: [0, 0, 0]

optional

[float, float, float]

initialScale

default: [1, 1, 1]

optional

[float, float, float]

finalScale

default: [1, 1, 1]

optional

[float, float, float]

initialOpacity

default: 1

optional

float

finalOpacity

default: 1

optional

float

leftX

use only for trigger: β€˜scroll’, default: 0 (starting point of your trigger)

optional

number

length

default: 200 (duration of your animation)

Optional (60 fps per sec 200 is the default fps)

number

// IDE.addAnimation({
  refId: objId,
  initialPosition: [0, -10, -2],
  finalPosition: [0, -3, 0],
  initialRotation: [0, 0, 0],
  finalRotation: [degreesToRadians(30), 0, 0],
  initialScale: [5, 5, 5],
  finalScale: [4, 4, 4],
  initialOpacity: 0.5,
  finalOpacity: 0.8,
 })

Last updated